quangtoc@gmail.com

Xin hỏi, trước đây tôi có làm việc 2 năm tại công ty TNHH TOC (VN) trụ sở Ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên MST : 3700577158 nhưng do vì lý do việc riêng nên tôi phải nghỉ việc vào tháng 6/2009. Trong thời gian nghỉ việc chờ rút sổ Bảo Hiểm tôi có làm mất chứng minh nhân dân, hiện tại tôi đã làm lại chứng minh nhân dân khác và số chứng minh nhân dân bị thay đổi so với số trong sổ Bảo Hiểm. Vậy xin cho hỏi với vấn đề nêu trên tôi có thể rút được sổ bảo hiểm và có được hưởng bảo hiểm một lần hay không? Xin chân thành cảm ơn! Mong sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất.
– Tất cả trường hợp sai về nhân thân thì phải điều chỉnh.
– Khi nhận sổ BHXH ( sổ bảo lưu) khi nghỉ việc mà các chi tiết trong sổ BHXH có sai về nhân thân. Bạn yêu cầu đơn vị trình cơ quan BHXH để điều chỉnh, trong đó có cả sai về CMND.
 

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.