Quản trị rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp bảo hiểm

Đó là tên khóa đào tạo do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đào tạo bảo hiểm (IRT), Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 7/11 tới.

Tại đây, ông Saman Bandara, Phó tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ kế toán pháp lý và dịch vụ bảo hiểm của EY Việt Nam sẽ giới thiệu khung phòng chống gian lận cho các công ty bảo hiểm, các kỹ thuật phân tích pháp lý có thể sử dụng để phòng chống hiệu quả các rủi ro trục lợi được sử dụng trên thế giới.

Được biết, những năm gần đây số lượng các vụ trục lợi bảo hiểm ngày càng tăng cả về quy mô lẫn giá trị. Nhiều vụ trục lợi bảo hiểm không được báo cáo do sự phức tạp của vụ trục lợi cũng như sự thiếu các kiểm soát trục lợi bảo hiểm của các công ty bảo hiểm.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.