“Phú An hưởng thịnh vượng”: gói bảo hiểm bảo vệ toàn diện

ceopru.jpgNhân dịp Công ty BHNT Prudential Việt Nam giới thiệu sản phẩm bảo hiểm mới “Phú An hưởng thịnh vượng”,  xin gửi đến bạn đọc phỏng vấn với ông John Howell, Tổng giám đốc Prudential về gói sản phẩm bảo vệ toàn diện này.

Xin ông cho biết những quyền lợi nổi bật của “Phú An hưởng thịnh vượng”?

Ông John Howell: Sản phẩm này cung cấp những quyền lợi chủ yếu sau: Bảo vệ toàn diện: “Phú An hưởng thịnh vượng” cung cấp bảo vệ tài chính toàn diện bao gồm quyền lợi bảo hiểm sinh mạng và quyền lợi bảo hiểm bổ sung, chi trả viện phí, các bệnh hiểm nghèo, thương tật cùng những quyền lợi cộng thêm.

Tăng trưởng có đảm bảo: Sản phẩm này cũng cung cấp tích lũy đảm bảo dài hạn cho khách hàng với mức lợi tức đầu tư được công bố hàng năm dựa trên nguyên tắc: khi được công bố sẽ được đảm bảo chi trả khi đáo hạn hợp đồng hoặc trong trường hợp tử vong. Lợi tức đầu tư được tính gộp, có lợi cho khách hàng trong dài hạn. Mức lợi tức đầu tư từ 4% trở lên.

Ngoài ra, “Phú An hưởng thịnh vượng” còn có khoản thưởng duy trì hợp đồng, linh hoạt cho phép lựa chọn giá trị bảo hiểm, hoặc cho phép rút một phần giá trị hay đầu tư thêm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn đóng phí một lần hoặc đóng phí định kỳ.
 

Vậy sản phẩm này có những đặc điểm nào khác biệt, thưa ông?

Ông John Howell: “Phú An hưởng thịnh vượng” là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, một loại hình sản phẩm đã có trên thị trường, tuy nhiên có những điểm khác biệt như “thưởng duy trì hợp đồng”, là khoản thưởng thêm có đảm bảo, được chi trả khi hợp đồng đáo hạn, hoặc quyền lợi bảo vệ bổ sung trong trường hợp tử vong do tai nạn, hoặc đặc tính linh hoạt cho phép lựa chọn số tiền bảo hiểm khác nhau cho cùng một mức phí. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp những sản phẩm bảo hiểm bổ trợ chi trả viện phí, bệnh hiểm nghèo với mức phí đóng rất thấp.

Tuy nhiên, một đặc điểm làm nên sự khác biệt lớn của “Phú An hưởng thịnh vượng” là tiềm lực tài chính và lịch sử hoạt động của Prudential Việt Nam, thừa hưởng vốn kinh nghiệm và khả năng chuyên môn 160 năm từ tập đoàn Prudential. Tất cả những điều kiện này cho phép Prudentia có lợi thế tốt nhất để cung cấp những lợi ích đảm bảo dài hạn cho khách hàng. Prudential đã luôn chứng tỏ kỹ năng quản lý đầu tư xuất sắc với những hợp đồng bảo hiểm hiện tại. Khoản thưởng đặc biệt 530 tỷ đồng dành cho khách hàng được công bố vào năm 2007 chính là bằng chứng về điều này.

Vậy “Phú An hưởng thịnh vượng” có ảnh hưởng như thế nào đến danh mục sản phẩm của Prudential Việt Nam?

Ông John Howell: Với việc đưa sản phẩm này ra thị trường, Prudential Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường với danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng nhất, bao gồm sản bảm bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm liên kết chung, bên cạnh một loạt các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ về tai nạn và bảo hiểm sức khỏe khác.

Năm 2009, Prudential Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới về bảo hiểm sức khỏe, tiết kiệm hưu trí cũng như những sản phẩm khác thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Xin cảm ơn ông.

Theo Vietnamnet

 

Comments are closed.