PVI và Vietcombank ký kết Thỏa thuận Hợp tác Phát triển

kykethoptacvcb_resize.jpgNgày 13 tháng 5 năm 2009, tại khách sạn Melia Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) đã ký kết “Thỏa thuận Hợp tác Phát triển”. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược của 2 đơn vị.

Theo thỏa thuận này, PVI và Vietcombank sẽ trở thành đối tác chiến lược trong các hoạt động và phát triển; cùng xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn để hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh đa mô hình quản lý để khai thác tốt nhất thế mạnh của mỗi bên theo quy định của pháp luật hiện hành và khả năng tài chính của mỗi bên.

Thỏa thuận hợp tác phát triển này sẽ đem lại những cơ hội phát triển thuận lợi cho cả PVI và Vietcombank cũng như góp phần vào lợi ích chung của đất nước. Nội dung hợp tác chính trong thỏa thuận sẽ tập trung vào các lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; Phối hợp trong hoạt động kinh doanh và chia sẻ dịch vụ; Đầu tư chéo vào các doanh nghiệp đang trong quá trình hoặc sẽ cổ phần hóa của 2 bên; Hợp tác đầu tư và liên doanh liên kết; Hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Với nỗ lực cao nhất vì sự phát triển của Tổng công ty, PVI hi vọng rằng Thỏa thuận hợp tác phát triển với Vietcombank sẽ đem lại các cơ hội mới cho Tổng công ty trong tiến trình hội nhập đa phương diện cũng như đem lại cho khách hàng của mình nhiều lợi ích hơn. 

Theo Website PVI

 

Comments are closed.