PVI và PVFCCo triển khai Chương trình Bảo hiểm An nông Việt

Ký Hợp đồng Nguyên tắc triển khai Chương trình Bảo hiểm An Nông Việt cho người nông dân mua và sử dụng Đạm Phú Mỹ.Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) vừa ký Hợp đồng Nguyên tắc triển khai Chương trình Bảo hiểm An Nông Việt cho người nông dân mua và sử dụng Đạm Phú Mỹ. Theo đó, chương trình Bảo hiểm An nông Việt có đối tượng được bảo hiểm là cây trồng sử dụng phân Đạm Phú Mỹ của PVFCCo.

Đối tượng thụ hưởng bảo hiểm là người nông dân sử dụng phân Đạm Phú Mỹ, phí bảo hiểm do PVFCCo hỗ trợ toàn bộ, chương trình được thực hiện thông qua hệ thống kênh phân phối sản phẩm của PVFCCo và hệ thống các đại lý bảo hiểm của PVI. Chương trình Bảo hiểm An nông Việt dự kiến bắt đầu triển khai từ ngày 1/7/2011 trên phạm vi cả nước.

Khi tham gia chương trình này, người nông dân sẽ được PVFCCo hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm, được PVI bồi thường khi có tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra, được tư vấn hỗ trợ về quản lý rủi ro cũng như kỹ thuật canh tác sản xuất nhằm đạt được hiệu quả cao.

L.K.L
Báo Công Thương Điện Tử

Comments are closed.