PVI và HDO mua cổ phiếu quỹ

(ĐTCK-online) Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, CTCP PVI (PVI – sàn HNX) đã mua được 570.600 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Ngày thực hiện từ 22/6 đến 22/8.
Được biết, PVI đã đăng ký mua 3.391.500 cổ phiếu nhưng vì không khớp được lệnh như mong muốn nên không mua hết được số cổ phiếu đã đăng ký. Kinh phí dùng để mua cổ phiếu quỹ được trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại của Công ty. Sau khi giao dịch, PVI đang có 2.197.100 cổ phiếu quỹ.

HNX cũng cho biết, từ ngày 20/ đến ngày 19/8, CTCP Hưng Đạo Containe (HDO – sàn HNX) đã mua 139.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ được trích từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty. Hiện tại, HDO có 140.000 cổ phiếu quỹ.

tinnhanhchungkhoan.vn

Comments are closed.