PVI ước lợi nhuận năm 2009 đạt 220 tỷ đồng

(Vietstock) – Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT trong cuộc họp cuối tháng 10 vừa qua với nội dung thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, ước đoán kết quả năm 2009 và báo cáo sơ bộ kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Cụ thể, kết quả kinh doanh 9 tháng của PVI với doanh thu đạt trên 2,698.5 tỷ đồng, bằng 89.77% kế hoạch đề ra cho cả năm, lợi nhuận đạt gần 171.6 tỷ đồng, hoàn thành 78.71% kế hoạch.

Về ước kết quả kinh doanh cả năm, HĐQT dự kiến doanh thu cả năm đạt 3,060 tỷ đồng, vượt 1.8% kế hoạch đề ra tương đương với 54 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 220 tỷ đồng, vượt 2 tỷ đồng, tương ứng với 0.92% và cổ tức tăng 2% lên 12%.

Về kế hoạch sơ bộ năm 2010, HDQT nhất trí việc hoàn thành tăng vốn điều lệ công ty lên 1,600 tỷ đồng; phấn đấu đạt 3,600 tỷ đồng doanh thu và 330 tỷ đồng lợi nhuận; tỷ lệ cổ tức tương ứng là 15%.

Ngoài ra, HĐQT còn thống nhất việc giảm tỷ lệ nắm giữ vốn tại CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) xuống còn 36.88%, thông qua việc bán bớt 20.07% vốn của PSI, tương đương với 8.225 triệu cổ phiếu. Trong đó, đối tượng bán là cán bộ công nhân viên của PVI và PSI, giá bán là 12,000 đồng/cp. Thời gian bán hoàn tất chậm nhất là 31/12/2009.

* Download: Nghị quyết của Hội đồng quản trị (chi tiết)

Viết Vinh

(Vietstock)

Comments are closed.