PVI đầu tư vào hàng không

pvi_dtu_vao_hang_khong.jpgVới chiến lược phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 là trở thành Tổng công ty Bảo hiểm – Tài chính hàng đầu Việt Nam, PVI đã mở rộng hoạt động đầu tư của mình sang lĩnh vực hàng không với việc trở thành cổ đông sáng lập Hãng hàng không cổ phần VietAir.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), sẽ góp vốn thành lập Hãng hàng không cổ phần VietAir.

Petrovietnam vừa có Nghị quyết cho phép PVI góp vốn thành lập Hãng hàng không cổ phần VietAir. Theo đó, PVI góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập là 10% trên tổng số vốn điều lệ của Hãng hàng không cổ phần VietAir (từ 1000 tỷ đồng đến 1200 tỷ đồng).

Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI, ông Lê Văn Hùng, cho biết: “Việc góp vốn thành lập Hãng hàng không Vietair đã chứng tỏ Bảo hiểm Dầu khí là doanh nghiệp có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính và sẵn sàng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có thể làm lợi cho Tập đoàn và lợi ích cho các cổ đông”.

Trong năm 2007 vừa qua, PVI đã thành lập 2 công ty thành viên: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (PVI Invest) và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVI Finance), trong đó PVI chiếm cổ phần chi phối. Chiến lược phát triển PVI đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 là trở thành Tổng công ty  Bảo hiểm – Tài chính hàng đầu thông qua việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, phát triển ra thị trường quốc tế đối với mảng kinh doanh bảo hiểm và triển khai.

PVI hiện đang chiếm thị phần tuyệt đối trong lĩnh vực bảo hiểm năng lượng, dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản – kỹ thuật (868 tỷ đồng, chiếm 45,77% thị trường) và bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu (225 tỷ đồng, chiếm 37,35% thị trường).

Kết quả kinh doanh của PVI trong năm 2007 đầy ấn tượng khi tổng doanh thu đạt 1950 tỷ và 250 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 400% so với năm 2006), chia cổ tức cho cổ đông 15%.

Theo PVI

 

Comments are closed.