PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam

Lễ ký Hợp đồng bảo hiểm vận hành cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất thời hiệu 2010 - 2011 với số tiền bảo hiểm lên tới 3 tỷ USD giữa PVI và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình SơnKết thúc 6 tháng đầu năm 2010, tổng doanh thu của PVI đạt 2.534 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 36%, hoàn thành 65% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 194,6 tỷ đồng, tăng trưởng 46,6% so với cùng kỳ năm 2009 và đạt 59% kế hoạch năm.

PVI đã tăng trưởng mạnh mẽ ở mọi chỉ tiêu, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 1.974 tỷ đồng và tái bảo hiểm là 282 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt lên tới 30% và 90%.
Đặc biệt, PVI đã vượt qua Bảo Việt để dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với 23,9% thị phần (6 tháng đầu năm Bảo Việt đạt 1.933 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, tương ứng 23,4% thị phần). Đây là thành công rất đáng tự hào đối với tập thể Lãnh đạo và CBNV PVI khi chỉ sau 14 năm hoạt động đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam. PVI cũng chính là công ty đầu tiên trong lĩnh vực phi nhân thọ và là công ty thứ hai trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung vượt qua được Bảo Việt, công ty đầu tiên là Prudential trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Với những nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua, PVI xứng đáng giành được thành công này.

Về hoạt động đầu tư tài chính, PVI cũng có bước phát triển mạnh mẽ, sau 6 tháng đầu năm, PVI đạt 289 tỷ đồng, tăng trưởng gần 37% so với cùng kỳ 2009. Tính đến thời điểm hết quý II/2010, vốn điều lệ của PVI đạt hơn 1.597 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường về quy mô vốn với vốn chủ sở hữu và Tổng tài sản lần lượt là 3.527 tỷ đồng và 7.275 tỷ đồng.

 

PVI: Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) như sau:

+ Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Anh Đức

+ Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó tổng giám đốc

+ Mã chứng khoán giao dịch: PVI

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.238 cổ phiếu (Một trăm lẻ bảy nghìn hai trăm ba mươi tám cổ phiếu)

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 50.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 0 cp

Lý do không thực hiện giao dịch: Giá cổ phiếu PVI không đạt mức kỳ vọng.

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107.238 cổ phiếu

+ Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư.

+ Phương thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh/giao dịch thỏa thuận

+ Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/5/2010 đến ngày 28/7/2010

 

PVI: Giao dịch của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) như sau:

+ Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Anh Đức

+ Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó tổng giám đốc

+ Mã chứng khoán giao dịch: PVI

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.238 cổ phiếu (Một trăm lẻ bảy nghìn hai trăm ba mươi tám cổ phiếu)

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 50.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 57.238 cổ phiếu

+ Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư.

+ Phương thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh/giao dịch thỏa thuận

+ Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/08/2010 đến ngày 02/10/2010

 

Quý cổ đông tham khảo thêm thông tin tại website: www.pvi.com.vn
Đầu tư Chứng khoán điện tử

Comments are closed.