PVI: trao sổ cổ đông cho Tập đoàn Temasia Capital

pvi-tesima.jpgTổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVI) cho biết, ngày 5/2/2008 PVI đã tiến hành trao sổ cổ đông cho Tập đoàn Temasia Capital – một quỹ đầu tư tài chính của Hồng Kông, đã có một thời gian dài làm việc tại Việt Nam.

Đây là bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán cổ đông chiến lược, theo đó Temasia Capital mua lại 6 triêu cổ phiếu của PVI. Với các lợi thế sẵn có và là một trong những quỹ đầu tư có kinh nghiệm trong đầu tư tài chính và bảo hiểm, Temasia Capital cam kết hỗ trợ tích cực PVI trong việc phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm, đánh giá và lựa chọn các cơ hội đầu tư tài chính, đào tạo đội ngũ nhân sự của PVI.

Sự hợp tác với Temasia Capital mở ra những cơ hội mới cho PVI, khẳng định sự lớn mạnh, uy tín của PVI trên thị trường bảo hiểm, cũng như trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Trong năm 2007 PVI đã đạt được doanh thu là 1.910 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 250 tỷ đồng bằng 400% so với năm 2006. PVI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thứ 2 Việt Nam với thị phần tuyệt đối trong lĩnh vực bảo hiểm năng lượng khi chiếm 97,49% thị trường, dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản – kỹ thuật (868 tỷ đồng, chiếm 45,77% thị trường) và bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu (225 tỷ đồng, chiếm 37,35% thị trường).

Trong năm 2008 Công ty sẽ tăng vốn lên 1.600 tỷ đồng, nâng giá trị vốn hóa lên 10.000 tỉ đồng, cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, nhằm tăng năng lực giữ lại trong kinh doanh bảo hiểm và phát triển mạnh trong lĩnh vực đầu tư tài chính và bất động sản. Doanh thu đạt tối thiểu 2.400 tỷ đồng, phấn đấu doanh thu dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vào năm 2009; lợi nhuận tối thiểu đạt 400 tỷ đồng; chia cổ tức cho cổ đông 15%.

Lê Hà (ATPvietnam.com)

Comments are closed.