PVI đạt doanh thu 1.200 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2007, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã đạt doanh thu 1.200 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh này, bằng 65% kế hoạch năm 2007, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu thị trường (170%), có tỷ lệ bồi thường/doanh thu vào loại thấp nhất (25%) và có hiệu quả kinh doanh cao nhất trong thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc PVI, nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp của PVI và tiếp tục mở rộng thị phần ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong tháng 7 này, PVI sẽ đàm phán với các công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới về việc mời họ làm cổ đông chiến lược.

Đồng thời, với nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ phát triển PVI một cách toàn diện và hiệu quả, ngày 4/7/2007, Công ty Đầu tư phát triển PVI (PVI Invest) do PVI chiếm cổ phần chi phối đã chính thức đi vào hoạt động.

Thời gian tới, PVI sẽ tiếp tục thành lập thêm một số công ty trực thuộc và một số công ty cổ phần kinh doanh tài chính do PVI giữ cổ phần chi phối.

 

Comments are closed.