PVI RE Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ I

Chiều ngày 30/10/2013, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông PVI Re lần thứ I.

alt

Nằm trong chiến lược phát triển của PVI Re, quá trình cổ phần hóa và tăng vốn của công ty TNHH một thành viên PVI Re đã hoàn tất bằng sự kiện ngày 1/10/2013, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động, chính thức ra đời cho Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (trên cơ sở thừa kế tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty TNHH Tái bảo hiểm PVI), với số vốn điều lệ tăng từ 460 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị của công ty được đại hội đồng cổ đông bầu ra đã có phiên làm việc đầu tiên và nhất trí bầu ông Vũ Văn Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Khắc Dũng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2013 – 2018. Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hoài Nam giữ chức Tổng giám đốc PVI RE. 

Đại hội cũng nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh Quý IV 2013 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2014, với mục tiêu trở thành nhà tái bảo hiểm có uy tín tại thị trường Việt Nam và trong khu vực.

Có thể nói, sau hai năm hoạt động, PVI Re với những nỗ lực của một tập thể, sự điều hành quyết liệt cũng như một chiến lược phát triển đúng đắn kết hợp với những giá trị truyền thống cốt lõi của PVI đã đạt được những bước tiến đáng quan trọng.

Ngay sau 8 tháng hoạt động, PVI Re đã được A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính (FSR) loại B+ (Tốt) và xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) loại bbb- (Đủ năng lực), là công ty tái bảo hiểm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng năng lực tài chính quốc tế, khẳng định thương hiệu và uy tín và năng lực của PVI Re trên thị trường.

Tổng doanh thu năm 2012 của PVI Re là 1.250 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận 116%, trích lập quỹ dự phòng 155 tỷ đồng, đưa tổng các quỹ dự phòng nghiệp vụ lũy kế đến hết năm 2012 là 173 tỷ đồng.

Sau 09 tháng đầu năm 2013, PVI Re vẫn tiếp tục khẳng định sự tăng trưởng của mình bằng những con số ấn tượng. Doanh thu nhận tái bảo hiểm 09 tháng năm 2013 đạt 1.014,8 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch doanh thu 1.400 tỷ đồng năm 2013.

Việc hoàn tất quá trình cổ phần hóa và tăng vốn là bước đi quan trọng giúp cho PVI Re nâng cao năng lực cạnh tranh, mở ra cơ hội kinh doanh, khẳng định thương hiệu và vị thế của mình đối với thị trường tái bảo hiểm quốc tế.

Nguồn PVI RE
{fcomment}

Comments are closed.