PVI ra mắt mô hình công ty mẹ -con

TBKTSG Online) – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) trong buổi gặp mặt báo chí chiều 13-7 đã giới thiệu mô hình kinh doanh mới PVI holdings (công ty mẹ – công ty con).Theo đó, công ty mẹ thực hiện việc quản trị công ty con thông qua vốn, chiến lược phát triển, thương hiệu, thị trường và công nghệ. Ngược lại, các công ty con thực hiện các chức năng kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, quản lý quỹ, quản lý tài sản, đầu tư dự án, chứng khoán…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI cho biết, trước đây PVI chỉ quản lý một doanh nghiệp thì sau khi chuyển đổi mô hình, riêng lĩnh vực bảo hiểm đã có hai doanh nghiệp là bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm. Dự kiến năm 2012 sẽ thêm một doanh nghiệp bảo hiểm nữa là bảo hiểm nhân thọ.

Việc tái cấu trúc tổng công ty tạo điều kiện cho PVI thực hiện nhiều công cụ tài chính nhằm giúp PVI điều hành dòng tiền hiệu quả hơn, ông Tuấn cho biết thêm.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của PVI đạt 3.006 tỉ đồng, bằng 61,8% kế hoạch năm, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt được là 220 tỉ đồng, bằng 52,3% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. PVI đặt mục tiêu đến năm 2012 sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi là 3.600 tỉ đồng.

Thùy Dung
www.thesaigontimes.vn

Comments are closed.