PVI: Quý I/2012 dẫn đầu doanh thu bảo hiểm gốc

altTrong 3 tháng ??u n?m, B?o hi?m PVI ??t doanh thu b?o hi?m g?c 1.464 t? ??ng, chi?m 24,7% th? ph?n b?o hi?m. 

Ông Trương Quốc Lâm, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), cho biết, tính đến hết tháng 3/2012, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 1.690 tỷ đồng, hoàn thành 125,3% kế hoạch quý I, đạt 31,5% kế hoạch của năm 2012 và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011.

Bảo hiểm PVI đứng đầu thị trường về doanh thu bảo hiểm gốc với 1.464 tỷ đồng (tăng trưởng 24,1% so với cùng kỳ năm 2011) chiếm 24,7% thị phần bảo hiểm. Doanh thu từ Tái bảo hiểm và đầu tư tài chính lần lượt là 142 tỷ đồng và gần 84 tỷ đồng.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, Bảo hiểm PVI là công ty có tỷ lệ bồi thường thấp nhất (25,8%) trong nhóm 4 doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thị trường.

Bên cạnh những kết quả về doanh thu, Bảo hiểm PVI năm thứ 3 liên tiếp được A.M. Best duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành bbb- (Đủ năng lực). Triển vọng nâng hạng của cả hai chỉ số trên đều là ổn định.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2012, Bảo hiểm PVI xác định nhiệm vụ chính là giữ vững vị trí trong lĩnh vực dầu khí, đồng thời nâng cao kết quả kinh doanh của hệ thống bán lẻ và tái cấu trúc một số đơn vị kinh doanh hiệu quả hoạt động còn chưa cao.    

(Stox.vn).

Comments are closed.