PVI: quý I ước đạt 2.005 tỷ đồng doanh thu hợp nhất

CTCP PVI (PVI) cho biết, quý I/2014, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 2.005 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2013. 

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 1.465 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013; doanh thu tái bảo hiểm ước đạt 355 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính ước đạt 184 tỷ đồng.

PVI tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và thực hiện tốt công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong ngành và phát triển ra ngoài ngành dầu khí. Doanh thu quý I/2014 của khối bán buôn phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng trên 10%. Bên cạnh đó, PVI đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ phi nhân thọ với doanh thu ước đạt 630 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22%.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.