PVI: PVF đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Giao dịch mua cổ phiếu dự kiến thực hiện từ 1/7 đến 21/8/2010.
 
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVI) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVF) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 11.552.900 đơn vị tương đương tỷ lệ 11,16% lên 12.552.900 đơn vị.

Hiện tại, trong số cổ phiếu PVI mà PVF nắm giữ có 1.702.609 cổ phiếu là do khách hàng ủy thác đầu tư còn 9.850.291 cổ phiếu là do PVF nắm.  
Giao dịch mua cổ phiếu dự kiến thực hiện từ 1/7 đến 21/8/2010.
 
Theo HNX
 N.V.T

Comments are closed.