PVI: Mua 2,2 triệu CP của CTCP Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA

HĐQT của PVI đa thông qua việc mua 2,2 triệu cổ phần của CTCP Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA, tương đương 18,88% vốn điều lệ (116,5 tỷ đồng) của ICA.

Theo tin công bố từ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), ngày 16/8/2010 TGĐ PVI đã ban hành 02 Quyết định số 838/QĐ-PVI và 839/QĐ-PVI về việc mua 2,2 triệu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA.

CTCP Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA có vốn điều lệ là 116,5 tỷ đồng. Như vậy, nếu giao dịch thực hiện thành công thì PVI sẽ nắm giữ 18,88% vốn điều lệ của ICA.

Trước đó, theo Báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2010, PVI đã chính thức chiếm vị trí dẫn đầu của Bảo Việt với doanh thu khai thác đạt 1.975 tỷ đồng.
Theo PVI
StoxPlus

Comments are closed.