PVI mới mua được 629,300 cổ phiếu PV2

Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam  (HNX: PVI), tổ chức có liên quan đến ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển PVI (HNX: PV2) mua được 629,300 cổ phiếu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua.- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam- Mã chứng khoán: PV2- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13,910,400 CP (tỷ lệ 37.24%)

– Tên của người có liên quan tại TCNY: Tôn Thiện Việt

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT

– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 13,910,400 CP (tỷ lệ 37.24%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,000,000 CP

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 629,300 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,539,700 CP

– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa tìm được mức giá giao dịch phù hợp

– Ngày bắt đầu giao dịch: 16/03/2011

– Ngày kết thúc giao dịch: 16/05/2011

HNX
Vietstock.vn

Comments are closed.