PVI: lợi nhuận phụ thuộc vào hoạt động tài chính

Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (mã PVI, HNX) vừa cho biết, 9 tháng đầu năm đạt được 920,8 tỷ đồng doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm và 171,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau 3 quý tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 18,1% và lợi nhuận sau thuế giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2008. Trong 171,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận hoạt động tài chính là 145,4 tỷ đồng (tăng 85,7% cùng kỳ và chiếm 84,8% tổng lợi nhuận). Như vậy, 3 quý công ty đã hoàn thành 78,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

PVI đang kinh doanh 5 loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm năng lượng (chiếm 22%), Bảo hiểm xe cơ giới (chiếm 18%), bảo hiểm hàng hải (chiếm 22%), bảo hiểm kỹ thuật (chiếm 16%) và bảo hiểm tài sản cháy nổ (chiếm 6%). PVI đang có lợi thế là thành viên của PVN (tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) khi có tới 30% tổng thu phí bảo hiểm từ tập đoàn này. Tuy nhiên, PVI có danh mục cổ phiếu giá trị 655 tỷ đồng trong đó đầu tư dài hạn chiếm 79% (cuối năm 2008), do đó năm 2009-2010, hoạt động đầu tư vẫn là mảng đóng góp lợi nhuận chủ yếu.

Về phân tích kỹ thuật, cổ phiếu PVI đang trong xu hướng giảm ngắn hạn. Hiện tại, RSI dao động hướng xuống đường 50, MACD cắt Signal line và có dấu hiệu đi xuống, DI+ vừa cắt xuống DI-, Momentum di chuyển dưới mức 0. Hiện nay, P/E 4 quý dao động quanh mức 26x thì giá của PVI không phải là rẻ so với mức trung bình của thị trường. Do đó, nhà đầu tư nên chờ đợi và quan sát diễn biến của cổ phiếu PVI trong những phiên tới để mua vào mức giá hợp lý trong đợt điều chỉnh ngắn hạn này.
Theo: vinabull

Comments are closed.