PVI làm việc với các nhà bảo hiểm hàng đầu của thị trường London

Ngày 08/10/2007 vừa qua, các nhà lãnh đạo Bảo hiểm hàng đầu của Lloyd’s tại London – Thị trường bảo hiểm quốc tế đứng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp và bảo hiểm năng lượng đã tới làm việc tại văn phòng của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam (PVI). Tiếp đoàn có ông Lê Văn Hùng – chủ tịch HĐQT PVI, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc PVI và đại diện các Ban kinh doanh của PVI. Trong buổi làm việc này hai bên đã trao đổi về các thông tin thị trường bảo hiểm quốc tế và Việt nam đồng thời thảo luận chiến lược hợp tác kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm giữa các bên liên quan.

Thị trường bảo hiểm quốc tế khẳng định vai trò của PVI là nhà bảo hiểm công nghiệp hàng đầu và duy nhất tại thị trường Việt nam cung cấp các chương trình bảo hiểm/tái bảo hiểm cho các hoạt động dầu khí và các hoạt động công nghiệp tại Việt nam. Theo chiến lược phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 PVI sẽ tập trung phát triển toàn diện thành một Tổng công ty Tài chính Bảo hiểm hàng đầu thông qua việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, phát triển ra thị trường quốc tế đối với mảng kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm và triển khai mạnh các hoạt động đầu tư Tài chính.

Đại diện cho đoàn công tác của thị trường London, ông James Flute chúc mừng sự phát triển nhanh và bền vững của PVI trong thời gian vừa qua và tin tưởng rằng PVI sẽ trở thành một Tập đoàn bảo hiểm – tài chính có thương hiệu mạnh tại Việt nam và Quốc tế và cam kết hợp tác toàn diện, lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm với PVI trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Theo PVI

Comments are closed.