PVI: ký hợp đồng lớn bảo hiểm cho Công trình thuỷ điện Đakđrinh

(ATPvietnam.com) -Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVI) cho biết, ngày 1/7/2009, Tổng công ty đã ký kết hợp đồng Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt công trình thuỷ điện Đakđrinh giữa PVI, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư (BIC) và CTCP Thuỷ điện Đakđrinh.

Theo đó, hợp đồng bảo hiểm có giá trị 1.989 tỷ đồng, công trình dự kiến được xây dựng và lắp đặt là 60 tháng, mở rộng 24 tháng bảo hành. PVI là nhà bảo hiểm đứng đầu nhận 65% và BIC nhận 35% tổng phí bảo hiểm của Hợp đồng.

Trước đó, PVI cũng vừa ký hợp đồng Bảo hiểm với Nhà thầu Dầu khí Vietgazprom. Theo đó PVI sẽ cung cấp cho Vietgazprom chương trình bảo hiểm năng lượng trọn gói cho 6 giếng khoan thăm dò của Vietgazprom tại các lô 111-04, 112, 113 khu vực bắc trung bộ ngoài khơi Việt nam.

Hợp đồng bảo hiểm này cho thời hiệu năm 2009 – 2010 với giá trị bảo hiểm là 250 triệu USD. PVI đã thu xếp thành công chương trình bảo hiểm an toàn cho dự án với mức phí bảo hiểm hợp lý. Chương trình bảo hiểm này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và hiệu quả cho các hoạt động dầu khí sắp tới của Vietgazprom.

Theo báo cáo kết quả họat động SXKD của PVI, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong Quý I/2009 đạt 404,3 tỷ đồng, tăng 43,98% (tăng 123,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế trong Quý I/2009, công ty đạt 68,9 tỷ đồng, tăng 13,51% (tăng 8,2 tỷ đồng) so với Quý I/2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong Quý I/2009, công ty đạt 666 đồng.

Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2009 của PVI đã được Hội đồng cổ đông thông qua với một số chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu đạt 3.006 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng, và tỷ lệ chia cổ tức là 10%.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 6/7/2009 cổ phiếu PVI tăng 1.600 đồng (5,46%) ở mức 30.900 đồng/cp với 151.700 cổ phiếu được chuyển nhượng.

Comments are closed.