PVI: Được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung hơn 56.16 triệu cp

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo chấp về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI).

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: PVI

– Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung: 56,160,364 cổ phiếu

– Giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 561,603,640,000 đồng

hnx

Comments are closed.