PVI: Dự kiến lãi hợp nhất 298 tỷ đồng, chi 211 tỷ đồng trả cổ tức 2014

HĐQT CTCP PVI (HNX: PVI) vừa thông qua nội dung kế hoạch kinh doanh 2015 sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 15/04 sắp tới đây. Trong đó, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 8,427 tỷ đồng, lãi sau thuế 298 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 21% so với kết quả năm 2014. Cổ tức dự kiến 9% bằng với tỷ lệ năm 2014.

Riêng Công ty mẹ, PVI đặt kế hoạch tổng doanh thu 565 tỷ đồng; lãi sau thuế 229 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm 2014. Với tỷ lệ cổ tức 9% của năm 2014, Công ty dự kiến sẽ chi khoảng 211 tỷ đồng để chi trả.

Theo (Vietstock)

{fcomment}

Comments are closed.