PVI đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

altT?i l? k? ni?m 15 n?m ngày thành l?p hôm qua (21/1/2011), T?ng công ty B?o hi?m D?u khí Vi?t Nam (PVI) ?ã vinh d? ???c trao t?ng Huân ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t vì nh?ng n? l?c không m?t m?i trong su?t 15 n?m xây d?ng và phát tri?n.Phó Ch? t?ch Qu?c h?i Nguy?n ??c Kiên thay trao Huân ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t cho Lãnh ??o T?ng công ty B?o hi?m D?u khí Vi?t Nam.

CôngThương – Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được thành lập năm 1996 với sứ mệnh quản trị rủi ro và thu xếp các chương trình bảo hiểm cho các dự án, công trình của ngành dầu khí. Qua 15 xây dựng và phát triển, đến nay, PVI đã là nhà bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam, là doanh nghiệp bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trên thị trường, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Năm 2010 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của PVI. PVI đã hoàn thành kế hoạch với những con số ấn tượng: tổng doanh thu đạt 4.460 tỷ đồng, tăng trên 25%; lợi nhuận đạt 340 tỷ đồng, tăng tới 54,55%; nộp ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2009, cổ tức đạt 15%.

Bước sang năm mới 2011, trong bối cảnh áp lực hội nhập quốc tế ngày càng tăng, nhiệm vụ trọng tâm của PVI là phải tiếp tục đổi mới quyết liệt để nâng cao năng lực kinh doanh chuyên nghiệp ngang tầm quốc tế. Tổng Giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận cho biết, để đạt được mục tiêu này, PVI cam kết tăng cường công tác quản trị rủi ro để nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ bảo hiểm, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý rủi ro, giảm thiểu tổn thất cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các khách hàng. Đồng thời, PVI sẽ tiến hành tái cấu trúc công ty để xay dựng PVI trở thành một tập đoàn tài chính bảo hiểm hoàn chỉnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ- con. Ông Thuận cũng cho biết, với kế hoạch phát hành thêm hơn 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài, thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức trái phiếu chuyển đổi, đến năm 2015, vốn điều lệ của PVI sẽ đạt 5.000 tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Lãnh đạo Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam; đồng thời, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI Nguyễn Anh Tuấn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên thay trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Lãnh đạo Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

Kim Liên
EPI.

Comments are closed.