PVI: ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn lên 1.600 tỷ đồng

(ĐTCK-online) ĐHCĐ bất thường của Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.035,5 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng trong năm 2010.

Theo đó, PVI sẽ phát hành tối đa 36.242.500  cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:7, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Phát hành tối đa 20.207.500  cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược (có thể tăng thêm một lượng tối đa bằng số cổ phần không bán hết theo đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu).

PVI cho biết, mục đích của đợt chào bán này là nhằm nâng cao năng lực giữ lại phí bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm từ thị trường trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực tài chính của PVI để đầu tư vào những dự án có hiệu quả cao; đầu tư vào một số dự án có hiệu quả cao trong và ngoài ngành dầu khí và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án hiệu quả để đầu tư.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Lâm và bầu ông Nguyễn Khuyến Nguồn, người đại diện phần vốn của PVFC tại PVI vào HĐQT thay cho ông Lâm.

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, bà Hồ Thu Hương, thành viên Ban kiểm soát PVI đăng ký bán 10.100 cổ phiếu trong tổng số 10.102 cổ phiếu PVI đang nắm giữ từ ngày 30/12/2009 đến ngày 30/1/2010.

T.Lê

Comments are closed.