PVI đặt mục tiêu 330 tỷ đồng lợi nhuận năm 2010

(Vietstock) – HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI) vừa thông qua kế hoạch năm 2010 với hơn 4,028 tỷ đồng doanh thu, 330 tỷ đồng lợi nhuận, tăng xấp xỉ 50% so với mức thực hiện của năm 2009 và tỷ lệ trả cổ tức là 15%.

Ngoài ra, trong năm nay tổng công ty sẽ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 1,600 tỷ đồng và phát hành trái phiếu quốc tế nhằm niêm yết cổ phiếu PVI trên sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, HĐQT của PVI quyết định sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của vào trung tuần tháng 4/2010 nhằm báo các kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2009 và thông qua các kế hoạch nói trên.

Được biết, năm 2009 PVI đạt doanh thu 3,566 tỷ đồng, vượt 18.6% kế hoạch và tăng 32.34% so năm 2008. Lợi nhuận trước thuế ở mức 220 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm và tăng 28% so 2008; lợi nhuận sau thuế là 176.56 tỷ đồng.

Thanh Nụ
www.vietstock.vn

Comments are closed.