PVI công bố lãi gần 100 tỷ đồng trong quý 1/2010

Đại hội cổ đông năm 2010 của PVI.Sáng 20/4, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Theo báo cáo tại đại hội, trong quý 1/2010, PVI đã đạt mức doanh thu 1.123 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng, tăng lần lượt ở các mức 30% và 24% so với cùng kỳ 2009.

Trong năm 2009, tổng doanh thu của PVI đạt 3.566 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, tăng lần lượt 32,4% và 28,6% so với năm 2008.

Đại diện PVI cho biết, mục tiêu trong năm 2010 của Tổng công ty là đạt tổng doanh thu 4.028 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 330 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2009.

Đại hội cổ đông PVI cũng đã thông qua phương án chia cổ tức 19%, trong đó 12% cổ tức năm 2009 và tạm ứng 7% cổ tức đợt một năm 2010.

Mới đây, PVI cũng đã tiến hành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20 cổ phiếu cũ được mua 7 cổ phiếu mới, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tại đại hội, PVI đã chính thức công bố cổ đông chiến lược là Quỹ Đầu tư Oman (OIF). Cụ thể, quỹ này đã được chấp thuận mua hơn 20 triệu cổ phiếu mới phát hành của PVI với mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Đây là các loại cổ phiếu không được hưởng quyền mua theo tỷ lệ 20:7 và không nhận mức cổ tức 19%. Theo đó, OIF sẽ nắm giữ 12,60% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ mới là 1.600 tỷ đồng của PVI.

Hiện PVI đang là nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 tại Việt Nam với gần 100% thị phần bảo hiểm năng lượng, trên 40% thị phần bảo hiểm tài sản – kỹ thuật và khoảng 30% thị phần bảo hiểm hàng hải.

ĐỨC THỌ
vneconomy.vn

Comments are closed.