PVI chưa mua được quá nửa số cổ phiếu đăng ký

BizLIVE – Công ty cổ phần PVI (mã PVI) báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.


alt

Theo đó,  PVI đã mua thành công 840.600 cổ phiếu quỹ trên tổng số 2.012.900 cổ phiếu quỹ đã đăng ký với giá giao dịch bình quân 18.261 đồng/cổ phiếu.
Trước giao dịch, PVI sở hữu 7.987.100 cổ phiếu quỹ. Sau khi mua vào thành công 840.600 cổ phiếu, lượng cổ phiếu quỹ của PVI tăng lên 8.827.700 cổ phiếu. Mục đích mua vào cổ phiếu quỹ của PVI lần này là để bình ổn giá cổ phiếu PVI trên thị trường.
Giao dịch thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2013.
Được biết nguyên nhân của việc chưa mua hết số lượng đã đăng ký là do không khớp được hết lệnh như mong muốn.
Chốt phiên ngày 6/1/2014, giá cổ phiếu PVI đạt 17.700 đồng/cổ phiếu, tăng 0,2% so với giá chốt phiên ngày 3/1 là 17.500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn:bizlive.vn

{fcomment}

Comments are closed.