PVI cán mốc doanh thu 3006 tỷ đồng

KTĐT – Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã hoàn thành doanh thu trước thời hạn với việc cán mốc 3006 tỷ đồng.

Được biết, trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay chỉ có 2 doanh nghiệp đạt được mốc doanh thu này.

 PVI cũng là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tốp các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và luôn ở mức cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn thị trường. Tính đến hết quý 3 năm 2009, trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm lớn đều chậm lại, thậm chí là tăng trưởng âm và tốc độ tăng trưởng toàn ngành chỉ đạt 23%, thì tốc độ tăng của PVI vẫn đạt tới 33%.

 Cuối tuần qua, PVI cũng vừa  ký hợp đồng tái bảo hiểm mở với 5 đối tác C.V.STARR & CO.,INC, AON, CHARTIS, ZURICH,Allianz, đây là những nhà tái bảo hiểm quốc tế đứng đầu thế giới. Các nhà tái bảo hiểm này cam kết hợp tác, hỗ trợ về mặt tài chính cho PVI trên 1.5 tỷ đô la Mỹ với các dự án, công trình tài sản trên bờ mà PVI là nhà bảo hiểm gốc. Trước đó, PVI đã hoàn tất quá trình đánh giá xếp hạng quốc tế với tổ chức định mức tín nhiệm tài chính uy tín thế giới AM Best. Theo các đánh giá sơ bộ, PVI có thể đạt thứ hạng cao trong việc xếp hạng lần này. Hoạt động xếp hạng tín nhiệm tài chính này đã chứng tỏ tham vọng trở thành nhà bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam của PVI, đồng thời là tiền đề quan trọng cho PVI trong việc phát triển ra thị trường bảo hiểm quốc tế với mục tiêu trở thành nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm có tầm cỡ trong khu vực, tương lai xa hơn là một định chế Tài chính – Bảo hiểm quốc tế có thương hiệu.

Thu Trang

www.ktdt.com.vn

Comments are closed.