PVI: 9 tháng đạt 5.528 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất

(ĐTCK) CTCP PVI (PVI) cho biết, 9 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất của PVI đạt 5.528 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2012 và bằng 83% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.121 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2012 và bằng 81% kế hoạch năm; doanh thu tái bảo hiểm đạt 851 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2012 và bằng 84% kế hoạch năm; doanh thu từ hoạt động tài chính ước đạt 539 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm.

PVI duy trì được hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và thực hiện tốt công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong ngành và phát triển ra ngoài ngành dầu khí.

Bên cạnh đó, PVI đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ phi nhân thọ thông qua việc đổi mới sản phẩm, mở rộng mạng lưới kinh doanh và triển khai các kênh phân phối mới như bancassurance, bảo hiểm trực tuyến PVI Online.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng các dịch vụ gia tăng giá trị sản phẩm như Call Center, trung tâm bảo lãnh viện phí.

Ngoài ra, PVI tập trung hoàn thiện mô hình tái cấu trúc thông qua các hoạt động: chuẩn bị thành lập công ty quản lý quỹ, hoàn tất việc chuyển đổi mô hình hoạt động của PVI Re và thoái vốn tại các công ty liên kết theo đúng lộ trình đề ra.

 

Nguồn:http://tinnhanhchungkhoan.vn

{fcomment}

Comments are closed.