PVI: 6 tháng ước đạt 103% kế hoạch LNTT cả năm

Theo thông báo từ Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), trong 6 tháng đầu năm 2010 lợi nhuận trước thuế của PVI đạt 103% kế hoạch, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tính đến hết tháng 6, PVI đã thực hiện vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông của PVI giao từ đầu năm với các kết quả khả quan, cụ thể doanh thu đạt 121% kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng cũng đạt 103% kế hoạch, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và nộp ngân sách nhà nước đạt 107% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 đã được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên họp thường niên ngày 20/4 với mục tiêu 4.028 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận là 330,068 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 15%. So với kết quả thực hiện năm 2009, chỉ tiêu doanh thu bằng 112,9% và chỉ tiêu về lợi nhuận cũng đạt 149,97%.

Được biết, PVI đang lập kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch quốc tế và nghiên cứu phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm nay, PVI đã ký kết thành công rất nhiều các hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn trong đó:

Ngày 18/6, PVI và BSR vừa ký hợp đồng “Bảo hiểm vận hành cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” thời hiệu 2010 – 2011 với tổng giá trị lên tới 3 tỷ USD.

Trước đó, PVI và Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (thuộc Bộ Quốc phòng) đã ký kết thành công hợp đồng bảo hiểm hàng không trong thời hiệu 2010 – 2011 với tổng số tiền bảo hiểm lên tới gần 200 triệu USD.

Viện Nguyễn
Theo PVI
StoxPlus. Stox.vn

Comments are closed.