PVFI đã mua 3,95 triệu cổ phiếu PSI và trở thành cổ đông lớn

Quý I/2010 công ty đạt 40,21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và 11,46 tỷ đồng LNST.
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) báo cáo sở hữu cổ đông lớn tại CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI).
Theo đó, PVFI đã mua 3,95 triệu cổ phiếu PSI và trở thành cổ đông lớn của PSI.
 
Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn là 4/5/2010. Sau khi giao dịch, PVFI nắm giữ 9,94% vốn của PSI.
 
Đây là lượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVI) chuyển nhượng cho PVFI theo Nghị quyết của PVI ngày 22/4 vừa qua. Ngoài việc chuyển nhượng 3,95 triệu cổ phiếu PSI cho PVFI, PVI còn chuyển nhượng 3,95 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư và tư vấn tài chính dầu khí Việt Nam, 2,8 triệu cổ phiếu cho CTCP Du lịch biển Mỹ Khê và Tổng CTCP tài chính dầu khí Việt Nam.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2010 của PSI, quý I/2010 công ty đạt 40,21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và 11,46 tỷ đồng LNST. So với 305 triệu đồng LNST đạt được vào quý I/2009 thì LNST quý I/2010 tăng mạnh.
 
Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010, PSI sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên HNX trong năm 2010.
 
Theo UBCKNN/ PSI
CafeF

Comments are closed.