PVFC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVI

(LĐ) – HNX cho biết, căn cứ đăng ký giao dịch CP của cổ đông nội bộ của TCty CP Bảo hiểm Dầu khí VN (mã CK: PVI), TCty Tài chính CP Dầu khí VN (PVFC) đã đăng ký mua 1 triệu CP PVI.

Trước đó, cổ đông này đã nắm giữ 11.552.900 CP (tương ứng 11,16% VĐL). Trong đó, số CP của khách hàng ủy thác đầu tư là 1.702.609 CP, chiếm tỉ lệ 1,64%; số CP do PVFC nắm giữ là 9.850.291CP, chiếm tỉ lệ 9,52%. Được biết, giao dịch được thực hiện từ ngày 1 – 21.7 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.
H.Giang
Lao Động số 150 Ngày 02/07/2010

Comments are closed.