ptrang. Vấn đề bảo hiểm

Tôi hiện đang làm văn thư cho 1 trường học, tôi ký hợp đồng lao động từ ngày 20/9/2010.Tôi đọc được quy định của nhà nước là hợp đồng lao động đủ 3 tháng trở lên mới phải đóng bảo hiểm. Nhưng tiền lương của tôi vẫn bị trừ 15% lương cho BH từ tháng đầu tiên là đúng hay sai?

Trường hợp bạn nêu , nếu có ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên và có đóng BHXH, BHYT, BHTN thì mức trừ 15% là không đúng . Đây không phải là trường hợp đóng BHXH mà có thể là bạn hưởng 85% bậc lương khởi điểm vì mức đóng BHXH của người lao động hiện nay là 8,5%.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.