PTI và Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp đồng tái tục bảo hiểm cho VINASAT – 1

altNgày 17/4/2012, PTI và B?o hi?m B?o Vi?t ti?p t?c ký h?p ??ng tái t?c b?o hi?m cho v? tinh VINASAT – 1 giai ?o?n 2012 – 2013 v?i s? ti?n b?o hi?m lên t?i 2.541 t? ??ng. ?ây là n?m t? 4 liên ti?p, PTI và B?o hi?m B?o Vi?t ???c t?p ?oàn VNPT l?a ch?n là nhà b?o hi?m g?c cho v? tinh VINASAT – 1 trên qu? ??o. 

Theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm này, liên danh PTI và Bảo hiểm Bảo Việt đồng bảo hiểm theo tỷ lệ tương ứng là 70% và 30%; Marsh là doanh doanh nghiệp chịu trách nhiệm môi giới bảo hiểm.

Với gói bảo hiểm này, vệ tinh VINASAT – 1 sẽ tiếp tục được đảm bảo giá trị trước những tổn thất hoặc hư hại xảy ra trong quá trình hoạt động trên quỹ đạo giai đoạn 2012 – 2013.

Trước đó, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt cũng được tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT – 2 với tổng giá trị bảo hiểm gần 5.000 tỷ đồng. Vệ tinh VINASAT – 2 dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào giữa tháng 5/2012 nhằm tăng cường độ an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho khách hàng; củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.

(DĐDN).

Comments are closed.