PTI trao tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên tại Nam Cực

??i di?n PTI và công ty C? ph?n Phát tri?n ngu?n nhân l?c LOD ??n chia bu?n gia ?ình n?n nhân.
??i di?n PTI và công ty C? ph?n Phát tri?n ngu?n nhân l?c LOD ??n chia bu?n gia ?ình n?n nhân.
(VnMedia) – Ngay sau khi thi th? anh Nguy?n T??ng, thuy?n viên t? n?n trong v? chìm tàu In Sung 1 c?a Hàn Qu?c t?i Nam C?c ???c ??a v? quê nhà t?i Hà T?nh, T?ng công ty B?o hi?m B?u ?i?n (PTI) ?ã ph?i h?p v?i Công ty C? ph?n Phát tri?n ngu?n nhân l?c LOD t?i th?m h?i, chia bu?n và trao s? ti?n b?o hi?m 16.000 USD cho gia ?ình anh T??ng và các gia ?ình các n?n nhân khác.
Ngày 1/1/2011, thi thể anh Nguyễn Tương, thuyền viên tử nạn trong vụ chìm tàu In Sung 1 của Hàn Quốc tại Nam Cực vừa qua đã được đưa về an táng tại quê nhà Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD tới thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền bảo hiểm 16.000 USD cho gia đình anh Tương.

Được biết, ngay sau khi có thông tin về vụ chìm tàu Insung 1 tại Nam Cực, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI đã khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD để xác minh danh tính các nạn nhân và chuẩn bị các thủ tục để chi trả tiền bảo hiểm cho gia đình các nạn nhân một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Đinh Bách
Báo điện tử VnMedia – Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here