PTI trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

Năm 2011, PTI đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.165 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm 2010.Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và thông qua một số nội dung hoạt động và chính sách cổ tức.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên kể từ khi PTI chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 
Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua một số nội dung như: kết quả hoạt động kinh doanh 2010, phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Cụ thể, trong năm 2011, PTI đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.165 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt gần 120 tỷ đồng. PTI tiếp tục đẩy mạnh mạng lưới bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua hệ thống bưu điện, bưu cục tới 100% quận, huyện.

Đại hội cổ đông PTI cũng thông qua phương án tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 15% bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. 15% cũng là mức cổ tức kế hoạch của năm 2011 của tổng công ty này.
VÂN ANH
VnEconomy (Báo điện tử – Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Comments are closed.