PTI tổ chức lại bộ máy theo mô hình Tổng công ty

ICTnews – Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, hiện PTI đã hoàn thành các thủ tục, được Bộ Tài chính cho phép đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, tạo bước chuyển về mặt tổ chức của Công ty sang giai đoạn mới.
Hiện PTI đang tiếp tục thực hiện các thủ tục xin đổi tên các Chi nhánh trực thuộc thành Công ty. Sắp tới, PTI sẽ tổ chức lại bộ máy Công ty theo mô hình Tổng Công ty, tái cấu trúc theo hướng chuyên môn hoá, điều hành tập trung, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực.

Thời gian tới, công tác CSKH sẽ được PTI tập trung đẩy mạnh: xây dựng chi tiết quy trình dịch vụ sau bán hàng, xây hệ thống CSKH giá trị riêng có để góp phần tạo nên sự khác biệt của PTI trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ VN, xây chương trình quản lý thông tin KH phục vụ công tác CSKH, triển khai nâng cấp chất lượng trang web của Công ty đáp ứng nhu cầu của KH và PTI. Dự kiến, Hội nghị khách hàng cấp Công ty sẽ được tổ chức vào đầu quý IV/2010 nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

Vân Anh
nguồn “ICTnews”

Comments are closed.