PTI thay đổi nhân sự

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chính thức công bố sự thay đổi, bổ sung nhân sự bộ máy lãnh đạo cấp cao của PTI. Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trường Giang – Phó TGD được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, ông Đỗ Quang Khánh – Kế toán trưởng và ông Huỳnh Việt Khoa – GĐ PTI HCM được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

Việc thay đổi và mở rộng thành viên Ban Tổng Giám đốc nhằm phát huy hơn nữa kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của các cán bộ chủ chốt, đồng thời bổ sung thêm nhân sự cao cấp nhằm tạo thêm tiềm lực giúp đưa PTI sớm đạt được những kế hoạch đã đề ra.

Theo ông Đỗ Ngọc Bình, TGĐ Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, mặc dù có sự thay đổi nhân sự cấp cao tại các vị trí nòng cốt, tuy nhiên, đây đều là những cán bộ đã gắn bó lâu dài với PTI, do đó về cơ bản Ban lãnh đạo mới của PTI sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời, tiếp tục thực hiện các chiến lược kinh doanh đã được đưa ra từ trước.Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để thúc đẩy PTI tăng trưởng, phát triển bền vững đi đôi với hiệu quả, cùng các đồng nghiệp chèo lái, đưa PTI từng bước trở thành doanh nghiệp Bảo hiểm bán lẻ hàng đầu thị trường VN.

Thùy Dương
Báo Tin tức-Thông tấn xã Việt Nam.

Comments are closed.