PTI: Thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Quý 1 năm 2011 PTI đạt 230,76 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc và 25,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,4 tỷ đồng.
Ngày 6/5/2011, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chính thức công bố sự thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao của PTI.

Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn – Tổng giám đốc được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trường Giang – Phó TGD được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, ông Đỗ Quang Khánh – Kế toán trưởng và ông Huỳnh Việt Khoa – GĐ PTI HCM được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

Mặc dù có sự thay đổi nhân sự cấp cao tại các vị trí nòng cốt, tuy nhiên, đây đều là những cán bộ đã gắn bó lâu dài với PTI, do đó về cơ bản Ban lãnh đạo mới của PTI sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời, tiếp tục thực hiện các chiến lược kinh doanh đã được đưa ra từ trước.

Ông Nguyễn Trường Giang – Tổng Giám đốc mới của PTI cho biết, tổng doanh thu bảo hiểm gốc của PTI quý 1 năm 2011 đạt 230,76 tỷ đồng tăng 93,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 25,35  tỷ đồng tăng 186,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2011 đạt 21,4 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam được đánh giá là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với tốc độ tăng trưởng khoảng 31-35%. Với những lợi thế sẵn có PTI phấn đấu chiếm thị phần thứ 3 trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vào năm 2015. Trong năm 2011, PTI đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 16,4% về lợi nhuận, đạt khoảng gần 90 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt khoảng 1165 tỷ đồng tăng trưởng gần 59%.

GH – cafef.vn

13 BÌNH LUẬN

  1. 581950 580863I dont normally take a look at these kinds of websites (Im a pretty shy person) – but even though I was a bit shocked as I was reading, I was definitely a bit excited as nicely. Thanks for giving me a big smile for the day 422323

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here