PTI: quý IV dự kiến đạt 18,8 tỷ đồng lợi nhuận

alt

    
     
(ĐTCK) Theo Nghị quyết HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ngày 31/10, Công ty giữ nguyên kế hoạch kinh doanh năm 2013 và đảm bảo chi trả cổ tức 10% cho cổ đông.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến đạt 1.523 tỷ đồng (trong đó bảo hiểm gốc đạt 1.435 tỷ đồng, tái bảo hiểm 88 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 54,2 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, PTI đạt 1.078 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc là 1.018 tỷ đồng (riêng doanh thu bảo hiểm gốc từ Vinasat và Mekong Air đạt 10,9 đồng), tái bảo hiểm 60,235 tỷ đồng; lợi nhuận đầu tư đạt 64,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 35,4 tỷ đồng.

Nguồn:tinnhanhchungkhoan.vn
{fcomment}

Comments are closed.