PTI: Quý I/2011 lãi 15,6 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch, EPS đạt 347 đồng

(ATPvietnam.com) -Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán: PTI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011.Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2011 đạt 173,1 tỷ đồng.Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ khác trong quý I/2011 đạt 42 tỷ đồng.Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2011 là 102,1 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng là 40 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong quý I/2011 đạt 72,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong quý I/201 đạt 6,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 56,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý I/2011 đạt 12,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý I/2011 đạt 15,6 tỷ đồng, so với kế hoạch hơn 89 tỷ đồng trong cả năm 2011 thì kết thúc quý I/2011 công ty đã hoàn thành 17,5%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong quý I/2011 đạt 347 đồng.

Tính tới cuối quý I/2011, Tổng tài sản của PTI đạt 1.533 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 680 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5/2011 cổ phiếu PTI giảm 300 đồng (tương đương giảm 2,7%) còn 10.900 đồng/cp với 100.400 cổ phiếu được chuyển nhượng.

N.A
ATPvietnam.com

Comments are closed.