PTI: Năm 2013 lên kế hoạch đạt hơn 54 tỷ đồng LNST

altNăm 2013 PTI dự kiến chi cổ tức tỷ lệ ở mức 10%.

Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI) thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013.

Đại hội sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 25/04 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà VNPT số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

PTI sẽ trình đại hội cổ đông lên kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 1.523 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm gốc là 1.435 tỷ đồng và tái bảo hiểm là 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54,2 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tỷ lệ ở mức 10%.

Trong năm 2013 PIT phấn đấu tăng trưởng và nâng cao chất lượng khai thác, giữ vị trí  top 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và phấn đấu đạt 6,1% thị phần tổng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Năm 2012, công ty đạt doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.479,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 61,14 tỷ đồng và chi trả cổ tức 11%.

Tích lũy tài chính năm 2012 tăng thêm 88,06 tỷ đồng: trong đó dự phòng nghiệp vụ là 83,1 tỷ đồng, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là 4,96 tỷ đồng, quỹ khen thưởng khách hàng là 1,11 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 640 triệu đồng, quỹ dự trữ bắt buộc 3,21 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình lên ĐHCĐ thông qua chủ trương bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS.

Nguồn: cafef.vn

{fcomment}

Comments are closed.