PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.250 tỷ đồng trong năm 2020

Sáng 24/6/2020, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Bên cạnh việc thông qua kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2019, Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và kế hoạch chiến lược năm 2020 đồng thời bầu ra thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới năm 2020 – 2025.

Đại hội cổ đông PTI

Theo thông tin từ đại hội, năm 2019, tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm của PTI đạt 5801 tỷ đồng, hoàn thành 119.5% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng 35.4% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5692 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 109 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 111 tỷ đồng, hoàn thành 92.2% so với kế hoạch đã đề ra. Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 2479 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu của PTI – tiếp tục giữ vững vị trí số 2 về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường. Nghiệp vụ bảo hiểm con người cũng cán mốc 2226 tỷ đồng, tăng trưởng 66.8% so với năm 2018. Ngoài ra, kết thúc năm 2019, thị phần bảo hiểm phi nhân thọ của PTI cũng chiếm 10.8%, là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 trên thị trường.

Năm 2019, PTI đã từng bước chuyển dịch thành công cơ cấu doanh thu của các nghiệp vụ, giảm dần tỷ trọng doanh thu của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đồng thời tăng tỷ trọng của các nghiệp vụ khác có hiệu quả như bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc trong năm 2020 đạt 6250 tỷ đồng với những biện pháp được đưa ra tại đại hội đó là: Phát triển kênh bán online; tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên kênh Banca và kênh Vnpost; Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bầu ra 9 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025 bao gồm: 02 đại diện cổ đông VNPost là các ông Nguyễn Minh Đức và ông Bùi Xuân Thu; 03 đại diện cổ đông DB là các ông Kim Kang Wook, ông Ko Young Joo và ông Park Suk Gon; 02 đại diện cổ đông VNDirect là ông Đỗ Ngọc Quỳnh và bà Nguyễn Hồ Nga; 01 đại diện nhóm cổ đông Vinare + Cokyvina là ông Mai Xuân Dũng; 01 ứng cử viên độc lập do HĐQT đương nhiệm đề cử là bà Trần Thị Minh.

Sau gần 22 năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm, đến nay PTI đã trở thành công ty bảo hiểm có chỗ đững vững chắc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đồng thời cũng là công ty bảo hiểm có uy tín với khách hàng nhờ định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn với hơn 100 sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao, có mức phí cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Theo Báo Tổ Quốc