PTI: Đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 73 tỷ đồng

HĐQT của Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện (HNX: PTI) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu đạt 1,679 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 73 tỷ đồng, tăng 7.9% và 3% so với thực hiện năm 2013.

Bên cạnh đó, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc điều hành xây dựng phương án tăng vốn để làm cơ sở trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT cũng thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ vào sáng ngày 16/04 tại Hà Nội.

Theo (Vietstock)

{fcomment}

Comments are closed.