PTI: 9 tháng lãi chỉ đạt 52% kế hoạch, mục tiêu quý 4 tăng vọt

Nghị quyết HĐQT của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện (HNX: PTI) vừa thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng 2015 và kế hoạch kinh doanh cho quý 4/2015.

 

Theo đó, doanh thu của PTI 9 tháng đạt 1,844 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và thực hiện 87.6% kế hoạch. Trong đó, doanh thu nhận tái bảo hiểm tăng mạnh so với cùng kỳ và đạt 100.6/105.6 tỷ đồng so với kế hoạch 2015. Tuy nhiên lãi trước thuế mới chỉ đạt 74 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm.

HĐQT PTI cũng thông qua kế hoạch cho quý 4/2015, doanh thu dự kiến đạt 636.6 tỷ đồng, tức sẽ vượt 17.8% so với kế hoạch của cả năm. Đặc biệt hơn, PTI ước tính lãi trước thuế 2015 sẽ lên đến 234 tỷ đồng, hoàn thành 165% kế hoạch. Như vậy, riêng quý 4/2015 PTI sẽ phải ghi nhận 160 tỷ đồng lãi trước thuế./.

Tài liệu đính kèm:PTI_2015.12.11_b359d2c_PTI.PDF

Theo (Vietstock)

Comments are closed.