Prudential Việt Nam lần thứ tư thanh toán bảo tức cho khách hàng

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmPrudential Việt Nam tiếp tục công bố bảo tức tích lũy đặc biệt trị giá 760 tỷ đồng cho các khách hàng lâu năm có hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực.

Ngày 1/04/2013, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) công bố kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

Theo đó, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng với mức doanh thu phí khai thác mới đạt con số kỷ lục 1.471 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí tăng 9%, đạt 6.592 tỷ đồng, chiếm khoảng 36% tổng doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Với những kết quả kinh doanh này, Prudential Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường về cả thị phần doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Cùng với đà tăng trưởng mạnh ở hoạt động bảo hiểm, hoạt động đầu tư của Prudential Việt Nam tiếp tục đạt thành tích khả quan với tổng thu nhập từ hoạt động đầu tư tăng 20%, đạt 3.434 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 1.218 tỷ đồng (chưa bao gồm các khoản bảo tức đặc biệt cho khách hàng), tương đương mức lợi nhuận của những năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2012, Prudential Việt Nam có lợi nhuận chưa phân phối là 2.031 tỷ đồng, khả năng thanh toán tốt và bảng tổng kết tài sản mạnh, với tổng tài sản đạt 32.959 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Prudential Việt Nam một lần nữa công bố bảo tức tích lũy đặc biệt trị giá 760 tỷ đồng cho các khách hàng lâu năm có hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực. Khoản bảo tức này đã được hạch toán vào báo cáo tài chính của năm 2012.

Đây là lần thứ tư Prudential Việt Nam công bố các khoản bảo tức đặc biệt, sau lần đầu tiên vào năm 2007 và hai lần trong năm 2012.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

{fcomment}

Comments are closed.