PPC: Bảo hiểm Bảo Việt đã bán toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ

ppc.jpgTrong thời gian từ 2-31/12/2008, Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt đã bán ra toàn bộ 234.465 cổ phiếu PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại.

Như vậy, sau giao dịch trên, Bảo hiểm Bảo Việt không còn sở hữu một cổ phiếu PPC nào. Hiện đại diện của Bảo hiểm Bảo Việt là ông Phạm Quang Vinh đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của CTCP Nhiệt điện Phả Lại.

Thời gian gần đây, các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện bán ra một lượng lớn cổ phiếu PPC như: Tổng Công ty Bảo việt Nhân Thọ bán ra 800.000 cổ phiếu, Quỹ Đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) bán ra 330.000 cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/1, cổ phiếu PPC giảm 200 đồng (-1,1%) xuống còn 18.200 đồng với 124.290 đơn vị được giao dịch.

Quốc Thắng (CafeF)

Comments are closed.