PJICO sẽ phát triển theo mô hình tổng công ty

Là doanh nghiệp cổ phần đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đến nay Công ty cổ phần bảo hiểm PJICOđã có mạng lưới kinh doanh rộng khắp bao gồm 51 chi nhánh và hàng trăm phòng giao dịch trên cả nước.CôngThương – Hiện tại, tổng doanh thu của PJICO đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng/năm, chiếm 10% thị phần và nằm trong tốp công ty hàng đầu Việt Nam ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. PJICO duy trì hợp tác quan hệ quốc tế với nhiều công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm lớn trên thế giới.

Cuối tháng 7/2011, cổ phiếu của PJICO đã chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là PGI. Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng các chương trình lớn, dài hạn để đưa doanh nghiệp phát triển theo mô hình là một định chế bảo hiểm, đầu tư tài chính trên quy mô tổng công ty, lấy phát triển kinh doanh bảo hiểm làm nền tảng, đổi mới phương thức hoạt động đầu tư tài chính một cách linh hoạt, đa dạng, có chọn lọc, trong đó tập trung đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp liên quan tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm và những dự án đầu tư lớn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Ông Đỗ Văn Tiến- Chủ tịch HĐQT PJICO- cho biết: Với các mục tiêu đã đề ra, ngay từ bây giờ chúng tôi phải tăng cường công tác quản trị nội bộ, quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, rà soát hiệu quả của các dự án đầu tư, áp dụng các giải pháp thiết thực, cụ thể để đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể ngay trong kế hoạch năm 2011. Đề cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chất lượng kinh doanh coi đây là giá trị cốt lõi để quảng bá, phát triển thương hiệu, qua đó mang lại cho khách hàng, các nhà đầu tư những giá trị đích thực, tin cậy của PJICO.

Thùy Linh
baocongthuong.com.vn

Comments are closed.