PJICO – PVI bảo hiểm Xây dựng cho dự án thủy điện Dăk R’Tih

Bảo Minh là nhà bảo hiểm đứng đầu với tỷ lệ 65% tổng mức trách nhiệm, PVI 35%. Tổng phí bảo hiểm cho công trình này trên 20 tỷ VNĐ.

Dăk Nông, ngày 12/10/2007, tại trụ sở chính của Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm Xây dựng cho công trình thủy điện Dăk R’Tih.  Tham gia Lễ ký kết có Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh Ts. Trần Vĩnh Đức, ông Nguyễn Xuân Lý – Giám đốc PVI Tp.HCM và ông Nguyễn Trung Nhương – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1.

Công trình được xây dựng tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Dăk Nông với tổng giá trị gần 3 ngàn tỷ VNĐ. Theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008, khi đi vào hoạt động nhà máy Thủy điện Dăk R’Tih sẽ hòa vào lưới điện quốc gia 140 MW/năm.

 

Comments are closed.